بررسی بافتهای گیاهی

مطالب دیگر:
پاورپوینت آموزش SQL Server درس مستندسازیپاورپوینت آموزش فرنت پیج front pageپاورپوینت آموزش MACROMEDIA FLASHپاورپوینت آموزش نرم افزار asp.netپاورپوینت آموزش نرم افزار Snag itمبانی نظری و پیشینه تحقیق میزان گرایش افراد به بزه كاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجواناننمونه سوالات نشریه 4311 شرایط عمومی پیمان-تست-همراه با پاسخدانلود فایل لایه باز گنج و تم چوبی و قدیمی جهت استفاده در آتلیهنگاهی کوتاه به: كودكان و دانش آموزان ناشنوااعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلففایل لایه باز سه عدد گل رز زیبا - psdمبانی نظری رضایت وخشنودی زناشوییمبانی نظری مدیریت تعارضمبانی نظری سبک زندگی اسلامیمبانی نظری تربیت دینیمبانی نظری اختلالات خوابمبانی نظری روانشناسی مثبت نگر مارتین سلیگمنمبانی نظری گشتالت درمانیمبانی نظری ارزیابی کانال توزیعمبانی نظری تبلیغات و کانال توزیعمبانی نظری وپیشینه طرح کانال توزیعمبانی نظری سومصرف و وابستگی به موادمبانی نظری خشم و کنترل خشممبانی نظری نشاط اجتماعیپرسشنامه هوش هیجانی شرینگ
بررسی بافتهای گیاهی|30017387|otv
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی بافتهای گیاهی را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23

بافتهاي گياهي (PLANT TISSUES )به مجموعه اي از سلولها كه كار ويژه اي را بصورت يك سيستم انجام مي دهند بافت گويند . از اجتماع بافتها ، اندام ( organ ) و از اجتماع اندام ها موجود زنده (گیاه) بوجود مي آيد.چنانچه سلولهاي تشكيل دهنده بافت از نظر ساختار و عمل مشابه هم باشند بافت را بافت همگن مي نامند . مانند: كلانشيم ، مريستم اوليه و بافت پارانشيم نرده اي .بافت ناهمگن بافتي است كه سلولهاي تشكيل دهندة آن از نظر شكل و حتي عمل با همديگر همسان نيستند . مثلا بافت هادي متشکل از پارانشيم ، آوند چوب و آوند آبكش است این عناصر از نظر شكل و وظيفه با هم تفاوت دارند بنابر این بافت هادی بافتی ناهمگن است. اپيدرم نيز از بافتهاي ناهمگن است زيرا در آن علاوه بر سلولهاي معمولي اپيدرمي مي توان گاهي كركها ، سلولهاي محافظ روزنه و سلولهاي همراه را مشاهده نمود .بافتهاي گياهي را علاوه بر تقسيم بندي فوق بر اساس ساختار و عمل به گروه هاي زير تقسيم مي نمايند :1 ـ بافت مريستمي ( Meristematic tissue )2 ـ بافت پارانشيمي ( Parenchyma )3 ـ بافت محافظ ( Protecting tissue )4 ـ بافت استحكامي يا نگاهدارنده ( Supporting tissue )5 ـ بافت هادي ( Conductive tissue )6 ـ بافت ترشحي (Secretory tissue )1 ـ بافت مريستميمريستم از واژه يوناني ( meristus ) به معني قابليت تقسيم یا دو تا شدن گرفته شده است . اين بافت شامل جوان ترين و تمايز نيافته ترين سلولهاي گياه مي باشد كه سلولهاي آن قادر به تقسيم شدن مي باشند و سلولهايي را توليد مي نمايند كه با تمايز يابي خود ساير بافتهاي گياهي را بوجود مي آورند .مريستم ها را بر اساس منشأ و مكان قرار گيري مي توان به دو گروه : مريستم اوليه ( Primary meristem ) و مريستم ثانويه (Secondary meristem) تقسيم نمود .1 ـ الف ) مريستم اوليهاين مريستم به مريستم نخستين نيز موسوم است . منشأ آن معمولاً سلولهاي جنيني مي باشد . البته بايستي تذكر داد كه گاهي ممكن است ديگر بافتها با برگشت تمايز يا تمايز زدايي (Dedifferentiation) نيز به اين نوع مريستم تبديل شوند .سلولهاي مريستم اوليه ، كروي ، كوچك و تمايز نيافته بوده تقريباً در تمام جهات قادر به تقسيم هستند و معمولاً توليد مريستم هاي ديگري مي نمايند كه اين مريستم ها با تمايز يابي بعدي خود ساير بافتها را بوجود مي آورند . البته گاهي نيز بدون واسطه بافتهاي خاصي را مي توانند توليد نمايند .هستة سلولهاي مريستم اوليه بزرگ و كم تراكم است . نسبت حجم هسته به حجم سيتوپلاسم نسبت به ديگر سلولها بسيار زياد تر است . اين سلول ها دارای واکوئل های بسيار اندك و نادر مي باشد و در آنها مواد غير فعال چون: برخي بلورها و رسوبات و غيره ديده نمي شود . ديواره نيز بسيار و نازك و از نوع ديواره اوليه است .بافتهاي حاصل از فعاليت اين مريستم ، بافتهاي اوليه يا نخستين و رشد حاصل از فعاليت اين مريستم رشد نخستين يا اوليه ( Primary growth ) نامیده می شود .مريستم اوليه در تك لپه ايها ، دو لپه ايها و بازدانگان ديده مي شود. مريستم اوليه به انواع : مريستم انتهايي (Terminal meristem ) ، مريستم ميانگره اي (Intercalary meristem ) و مريستم حاشيه برگ ( Leaf marginal meristem ) تقسيم مي شود .1 ـ الف ـ 1 ) مريستم انتهاييدر نوك اندام ها وجود دارد و به انواع مريستم انتهايي ريشه و مريستم انتهايي ساقه تقسيم مي شود. تمام انواع بافتها و اندام هاي ديگر در گياه بصورت مستقيم يا با واسطه از اين مريستم توليد مي شود .